Go4safe │www.veiligmanipuleren.nl

    Crowdfundingsactie gestart voor ‘Veilig cervicaal manipuleren’

    Naast effectiviteit, is de veiligheid van manuele therapie essentieel. Iedere manueeltherapeut bevestigt dit en doet er alles aan om deze veiligheid te waarborgen. Vóór en dóór manueeltherapeuten is daarom een crowdfundingsactie gestart om het onderzoek Go4Safe mogelijk ten maken. Investeert u ook mee in wetenschappelijk onderzoek door een kleine bijdrage te leveren voor dit onderzoek? Laat zien dat u de veiligheid van manuele therapie een warm hart toedraagt en doneer op dit crowdfundingsplatform:

    http://www.fysiotherapiewetenschap.com/go4safe

    Manuele therapie is een effectieve behandeling bij patiënten met nekpijn. Zeer af en toe worden echter ook ernstige complicaties gerapporteerd. Om deze complicaties te beperken heeft de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) een screeningsmodel ontwikkeld (het IFOMPT Framework). In dit Framework wordt op basis van gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek het risico op een vasculaire complicatie ingeschat voordat manuele therapie wordt toegepast. Sinds november 2014 wordt dit Framework in de praktijk gebruikt, echter over de psychometrische eigenschappen (betrouwbaarheid en validiteit) zijn geen gegevens bekend. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Masteropleiding Musculoskeletal Physiotherapy Sciences (www.vu.nl/mps), zijn daarom het Go4Safe onderzoek gestart om de betrouwbaarheid en validiteit van het IFOMPT Framework te bepalen. Het onderzoek wordt begeleid door dr. Wendy Scholten-Peeters en Prof. dr. Michel Coppieters. De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap faciliteert de crowdfunding zonder winst-oogmerk.