Go4safe │www.veiligmanipuleren.nl

  Gezocht: Manueel therapeuten

   

  Voor het ‘Go4safe’ onderzoek zijn wij zijn op zoek naar manueel therapeuten die willen participeren in wetenschappelijk onderzoek.

  Wat houdt het onderzoek in?

  Met het Go4safe onderzoek willen wij de veiligheid van manuele therapie in de cervicale wervelkolom verbeteren door middel van een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het IFOMPT-framework.

  Wat is het IFOMPT-framework?

  Het IFOMPT-framework is een screeningsmodel dat als doel heeft vasculaire complicaties na manuele therapie in de cervicale wervelkolom te voorkomen. In dit framework wordt op basis van gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek het risico op een vasculaire complicatie ingeschat voordat manuele therapie wordt toegepast. Sinds november 2014 wordt dit framework in de praktijk gebruikt, echter de betrouwbaarheid en validiteit van dit framework is onbekend.

  Hoe wordt de betrouwbaarheid onderzocht?

  Indien 2 verschillende manueel therapeuten het IFOMPT- framework bij een patiënt afnemen, kunnen beide uitkomsten met elkaar worden vergeleken. De mate van overeenstemming en de mate van overeenstemming gecorrigeerd voor toeval geeft dan een indicatie voor de betrouwbaarheid.

  Voor het Go4safe onderzoek zijn wij bij voorkeur op zoek naar manueeltherapeut koppels, dit zijn collega’s die in dezelfde praktijk werkzaam zijn. Voor de proefpersoon is dit het meest praktisch.

  Hoe wordt de validiteit onderzocht?

  De validiteit wordt bepaald wanneer de uitslag van het IFOMPT-framework wordt vergeleken met de referentietest  (sensitiviteit en specificiteit).

  De referentietest bestaat uit een expertpanel diagnose. Hierbij zullen 2 medisch specialisten

  (1 vasculair neuroloog en 1 interventie neuroloog) aan de hand van een medisch dossier een risicoschatting maken voor elke patiënt. In het medisch dossier staan de resultaten van de MRA scan van de halsvaten en alle relevante medische gegevens van de patiënt die worden verzameld door middel van een vragenlijst.

  Wat wordt er van u verwacht?

  • U informeert potentiële proefpersonen over het Go4safe onderzoek
  • U includeert minimaal 8 patiënten en voert bij hen de screening volgens het IFOMPT-framework uit
  • U voert 8x de her-test screening uit .

  Wat krijgt u er voor terug?

  Door deel te nemen aan het ‘Go4safe’ onderzoek helpt u mee om de veiligheid van de manuele therapie te verbeteren.

  • U participeert in wetenschappelijk onderzoek waarbij u een update krijgt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied vasculaire complicaties ten gevolge van manuele therapie.
  • U krijgt een specifieke scholing van ongeveer 2 uur over de inhoud van het IFOMPT-framework en de achtergrond van het ‘Go4safe’ onderzoek.
  • U ontvangt 8 accreditatie punten voor Centraal Kwaliteit Register van het KNGF.

  (Indien u deelneemt aan de scholing en minimaal 8 patiënten includeert).

  Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact met de coördinerend onderzoeker,

  email: r.f.de.best@vu.nl of kijk op www.veiligmanipuleren.nl/aanmelden