Informatie voor fysio- manueeltherapeuten

Achtergrond informatie

Manuele therapie is een effectieve behandeling bij patiënten met nekpijn. Zeer af en toe worden echter ook ernstige complicaties gerapporteerd. Om deze complicaties te beperken heeft de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) een screeningsmodel ontwikkeld (het IFOMPT framework). In dit framework wordt op basis van gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek het risico op een vasculaire complicatie ingeschat voordat manuele therapie toegepast wordt. Sinds november 2014 wordt dit framework in de praktijk gebruikt, echter over de methodologische eigenschappen (betrouwbaarheid en validiteit) zijn geen gegevens bekend. Daarom zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en de Masteropleiding Musculoskeletal Physiotherapy Sciences een onderzoek gestart onder leiding van Dr. Wendy Scholten-Peeters en Prof. dr. Michel Coppieters om de betrouwbaarheid en validiteit van het IFOMPT framework te bepalen.

Beoogde start- en einddatum
De beoogde startdatum van het onderzoek is 01-03-2017 en de beoogde einddatum is 01-03-2018

 • Wat is de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van het IFOMPT–framework tussen manueeltherapeuten?
 • Wat is de diagnostische accuratesse van het IFOMPT-framework vergeleken met een referentietest bestaande uit een expertpanel van 2 neurologen met toegang tot de resultaten van een Magnetic Resonance Angiografie (MRA)?

Design

Het design van deze studie betreft:

 • Een betrouwbaarheid studie tussen manueeltherapeuten van het IFOMPT-framework;
 • Een diagnostische accuratesse studie waarbij resultaten van het IFOMPT-framework  vergeleken worden met de resultaten van het expertpanel.

Deelnemers

Voor dit onderzoek hebben wij patiënten nodig die zich aanmelden bij een fysio- manueeltherapeut in de eerstelijns praktijk, in de periode tussen maart 2017 en december 2017. Patiënten kunnen meedoen met dit onderzoek indien de patiënt voldoet aan de inclusie criteria en toestemming heeft gegeven voor deelname aan dit onderzoek (zie informatie voor deelnemers).

Inclusie criteria zijn:

 • De patiënt is ouder dan 18 jaar;
 • De patiënt heeft last van nekpijn, eventueel in combinatie met hoofdpijn en pijn in de arm of schouder

De patiënt kan niet meedoen als:

 • De patiënt claustrofobisch is;
 • De patiënt metalen deeltjes heeft het gezicht heeft;
 • De patiënt een pacemaker heeft.

Criteria voor de fysio- manueeltherapeut om deel te nemen aan dit onderzoek zijn:
De fysio-manueeltherapeut heeft:

 • Een volgens de IFOMPT geaccrediteerde opleiding manuele therapie afgerond;
 • Minstens 2 jaar ervaring als fysio-manueel therapeut;
 • Deelgenomen aan de trainingsbijeenkomst van het IFOMPT-framework

Bent u een fysio- manueeltherapeut en heeft u interesse om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het IFOPMT-Framework? Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier.

 

Test methoden

Index test (IFOMPT- framework)

De fysio- manueeltherapeut neemt zoals gebruikelijk een anamnese af waarin risicofactoren worden geïnventariseerd en vervolgens indien nodig, zal er een lichamelijk onderzoek naar o.a. de functie van de hals bloedvaten en/of hersenzenuwen worden gedaan. Voordat de behandeling wordt gestart zal fysio- manueeltherapeut op basis van deze gegevens een beoordeling doen betreffende het risico op een complicatie na manuele therapie. Hierbij heeft de fysio- manueel therapeut geen kennis van de resultaten van de referentie test (expert panel).

De referentie test

De referentie test bestaat uit een expert panel van 2 medisch specialisten (1 vasculair neuroloog en 1 interventie neuroloog). Onafhankelijk van elkaar zullen zij bij elke patiënt het risico bepalen op een complicatie na een manuele therapie in de cervicale regio. Om dit goed te kunnen bepalen worden van elke patiënt alle risicofactoren geïnventariseerd met behulp van een vragenlijst en wordt er een MRA van de cervicale arteriën afgenomen. De MRA is niet invasief (er wordt geen contrast vloeistof gebruikt), het duurt ongeveer 20 minuten en de patiënten worden niet blootgesteld aan straling. De MRA wordt beoordeeld door een neuroradioloog van het Vrije universiteit medisch centrum in Amsterdam (Vumc). De vragenlijst bestaat uit vragen betreffende medisch voorgeschiedenis, risicofactoren voor bloedvat aandoeningen en risicofactoren voor complicaties na manuele therapie. De risicofactoren zijn primair geselecteerd uit de literatuur en aangevuld factoren die relevant geacht werden uit focusgroepen met medisch specialisten.
Het expertpanel heeft geen kennis van de resultaten van de index test (IFOMPT-framework).

Procedure

Indien de patiënt voldoet aan de inclusie criteria en toestemming heeft gegeven voor deelname aan dit onderzoek wordt hij of zij door een getrainde fysio- manueel therapeut onderzocht volgens het IFOMPT-framework. Vervolgens wordt binnen 2 dagen deze test nog een keer worden afgenomen door een andere fysio- manueeltherapeut (in het kader van de betrouwbaarheidsvraagstelling).
Binnen 1 week na de eerste indextest wordt een MRA afgenomen in het VUmc te Amsterdam. Tevens wordt een vragenlijst ingevuld over mogelijke risicofactoren voor vasculaire aandoeningen of complicaties na manuele therapie De resultaten van de MRA en de vragenlijst worden onafhankelijk beoordeeld door het expertpanel (validiteitsvraagstelling) waarbij het risico op een complicatie na manuele therapie wordt gescoord.