Informatie voor deelnemers

Wat wordt er onderzocht?

De screeningstest genaamd het ‘IFOMPT-Framework’ wordt onderzocht. Dit bestaat uit: een aantal vragen over de klacht, medische voorgeschiedenis en zo nodig het uitvoeren van lichamelijk testen van de halsvaten en/of de functie van enkele hersenzenuwen. Dit zijn eenvoudige testjes die niet belastend of gevaarlijk voor u zijn. Aan de hand van deze gegevens doet de fysio-manueeltherapeut een inschatting over de mate van risico op complicatie dat u loopt wanneer uw nek wordt behandeld.

Wat wordt er van u verwacht?

Als u meedoet, wordt er 2x een screeningstest bij u afgenomen. De eerste keer door uw eigen fysio-manueeltherapeut en de tweede keer door een collega fysio-manueeltherapeut. Dit is een gebruikelijke screening in de fysio-manuele therapiepraktijk die u dus ook buiten het onderzoek zou krijgen door uw eigen fysio-manueel therapeut. Binnen een week wordt er een MRI scan van de bloedvaten van uw nek gemaakt in het VUmc in Amsterdam. Deze scan duurt ongeveer 20 minuten en is ook niet gevaarlijk of belastend voor u. Integendeel, de resultaten van de MRI kunnen positief bijdragen aan het bepalen de veiligheid van de fysio-manueel therapeutische behandeling. Daarnaast vragen wij u om een vragenlijst in te vullen over uw gezondheid en uw medische voorgeschiedenis.

Wie kunnen deelnemen?

U kunt meedoen als :

  • 18 jaar of ouder bent 
  • Last hebt van nekpijn, eventueel in combinatie met hoofdpijn

U kunt niet meedoen als u:

  • Claustrofobisch bent 
  • Metalen deeltjes heeft in uw gezicht
  • Een pacemaker heeft.

Welke bijwerkingen kunt u verwachten?

Door mee te doen aan dit onderzoek loopt u geen risico op bijwerkingen of complicaties.

Toevalsbevindingen 

Tijdens dit onderzoek wordt een MRI scan van uw nek gemaakt. Het is mogelijk dat hierop (toevals)bevindingen worden gedaan die gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid of de indicatie fysio-manuele therapie.

Indien dit bij u van toepassing is dan wordt er door de onderzoeker contact met u en uw huisarts opgenomen. Wij adviseren u dan een afspraak te maken met uw huisarts om de bevindingen te bespreken alvorens de manuele therapie behandeling te vervolgen. 

Indien u niet op de hoogte gebracht wil worden van deze toevalsbevindingen dan kunt u dit aangeven in de toestemmingsverklaring.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Een voordeel van deelname is dat de kans op een complicatie na manueel therapeutische behandeling waarschijnlijk zal verminderen. Een mogelijk nadeel is dat deelname aan dit onderzoek u extra tijd kost vanwege de 2e screeningstest en de
MRI.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

Uw medewerking aan dit onderzoek is helemaal vrijwillig. Als u toestemming geeft om aan dit onderzoek mee te doen mag u altijd op deze beslissing terugkomen. Ook tijdens het onderzoek mag u altijd stoppen zonder opgave van redenen of kan de onderzoeker het onderzoek stoppen als dat in uw belang is.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?

De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden op aparte formulieren ingevuld, waarop alleen een nummer en voor het onderzoek belangrijke gegevens zijn vermeld, niet uw naam en persoonlijke gegevens. In rapporten, publicaties en presentaties van de onderzoeksgegevens zal uw naam nooit terug te vinden zijn. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens 5 jaar na publicatie van het onderzoek bewaren. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u aan dit onderzoek mee doet?

U kunt een vergoeding krijgen van uw reiskosten voor de MRI-scan tegen  €0,19 per kilometer. De MRI-scan en de screeningstesten door de manueeltherapeuten worden kosteloos voor u uitgevoerd.

Tot slot

U kunt rustig de tijd nemen om na te denken of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de coördinerend onderzoeker Rogier de Best (r.f.de.best@vu.nl)

Als u besluit mee te werken dan vragen wij u een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. Daarna heeft u nog altijd de vrijheid om tijdens het onderzoek op elk moment te stoppen. De onderzoeker zal het formulier eveneens ondertekenen en bevestigt daarmee dat hij/zij u heeft geïnformeerd over het onderzoek, de informatiebrief met bijlage heeft overhandigd en bereid is om waar mogelijk in te gaan op aanvullende vragen.